top of page

HIDROGENIRANO BILJNO ULJE KAO PRIJELAZNA ALTERNATIVA

Hidrogenirano biljno ulje ili HVO (eng. hydrotreated vegetable oil) gorivo počelo je biti dio prodajnog portfeljarazličitih proizvođača brodova za rekreativnu namjenu. Predstavlja se kao nova alternativa i također prijelazna faza, prije prelaska na potpuno obnovljive izvore energije. Obradili smo HVO kao temu u našem postu o nautičkom sajmu u Veneciji, dok danas ulazimo u više detalja. Otkrijte pojedinosti u tekstu ispod.Izvor: https://www.mtu-solutions.com/au/en/stories/company/hvo-makes-mtu-engines-almost-climate-neutral.html


Uvod u HVO


Hidrogenirano biljno ulje (HVO) je obnovljivi dizel koji se može proizvesti iz raznih biljnih ulja i masti koja sadrže trigliceride i masne kiseline. HVO se dobiva hidrogenacijom i hidrokrekiranjem talovog ulja, uljane repice, otpadnog jestivog ulja i životinjskih masti. HVO se, također se može nazivati hidroprocesiranim esterima i masnim kiselinama ili HEFA (eng. hydro-processed esters and fatty acids). Kemijska svojstva HVOa općenito su slična svojstvima fosilnog goriva. Razlike uključuju nižu gustoću i energetski sadržaj fosilnih goriva. HVO ne sadrži sumpor, kisik i aromatske ugljikovodike. To je druga najveća alternativa obnovljivom dizelskom gorivu u svijetu, korištena za niz različitih primjena (ETIP Bioenergija, 2020.).


Proizvodni proces


HVO se proizvodi hidrogenacijom i hidrokrekiranjem biljnih ulja i životinjskih masti, korištenjem vodika i katalizatora u uvjetima visoke temperature i tlaka. Dolje navedene kemijske reakcije koriste se za hidrotretman.


Reakcija hidrotretmana za masne kiseline

RCOOH + 2H2 -> R-H + 2H2O


Reakcija hidrotretmana za trigliceride (obično biljna ulja)

C3H5(RCOO)3 + 12H2 -> C3H8 + 3RCH3 + 6H2O


Svojstva


Hidroobrađena biljna ulja imaju niže emisije NOx i formiranje čestica te imaju manje probleme prilikom skladištenja, zastarijevanja motornog ulja i performansi u hladnim uvjetima, za razliku od konvencionalnih biogoriva. Dodatno, logistika goriva, motori te sustav ispuha nisu kompromitirani upotrebom HVOa (Aatola et. al., 2008.). Postavke istraživanja provedenog od strane Aatola i suradnika (2008) pokazale su 6% niže emisije NOx i 35% niže emisije dima, u usporedbi s EN 590 dizel gorivom.Aplikacije


Nedavna novost koju prenosi Superyacht Times navodi kako je Azimut|Benetti grupa potpisala ugovor s tvrtkom Eni Sustainable Mobility za opskrbu i korištenje biogoriva HVOlution. Biorafinerije Eni Sustainable Mobility u Veneciji i Geli, proizvodna su mjesta HVOlutiona. Predsjednica grupe, Giovanna Vitelli izjavila je "Za Azimut|Benetti Grupu, ovaj sporazum je opipljiv korak naprijed na putu koji smo zacrtali za smanjenje emisija CO2".Comments


bottom of page