top of page

EDUKACIJA KAO PREDUVJET ZA NAPREDAK

Kontinuirana edukacija donosi niz benefita, koji pomažu u privatnom i poslovnom segmentu života. Mišljenja smo kako napredak u privatnom segmentu, donosi posljedično i napredak u poslovnom segmentu. U tekstu niže pročitajte načine na koje kontinuirana edukacija poboljšava svakodnevnicu.Učenjem novih vještina i savladavanjem izazova, stvaramo prednost u poslovnom okruženju. Svaka nova vještina ili se veže na naše postojeće znanje ili omogućuje da postojeće znanje primijenimo u neka nova polja. Kroz izazove koji se postavljaju u današnjem poslovnom svijetu, važno je biti fleksibilan te uočiti prilike gdje se naše znanje može uklopiti ili nadograditi.


Cijeloživotno učenje može se činiti ambicioznim pothvatom, no ono predstavlja priliku da se razvijemo u nizu različitih polja dok nam je vremenski rok za napredak skoro pa neograničen. Kroz sazrijevanje i napredak u poslovanju, učimo više o sebi samima te možemo uočiti gdje nam treba više podrške ili edukacije.


Dodatno, dok širimo i nadograđujemo postojeći spektar znanja, stvaramo mogućnost za većim utjecajem na našem području. Uz više znanja, više uočavamo i više razumijemo. Uz više razumijevanja, možemo naše znanje bolje primijeniti na okolinu te se može zaključiti kako su edukacija i razumijevanje dva koncepta koji se međusobno podupiru.


EDUKACIJA ZA MLADE PROFESIONALCE


Za naše Young Business Professionals na mjesečnoj bazi organiziramo niz edukacija, u online i offline obliku na različite teme. Niz edukacija smo započeli s komunikacijskim vještinama te kroz društvene mreže i pomorsko pravo stigli do interdisciplinarnosti. Našim članovima pružamo edukacije na temu osobnog razvoja jer smatramo da im iste posljedično donose napredak u poslovanju.


Za naše članove lansirali smo i dvije e-knjige na teme zapošljavanja u nautičkoj industriji te trendovima održivog razvoja u nautici, kojima potičemo interes i angažman u interdisciplinarnim temama.


Ukoliko ste zaposleni u nautičkoj industriji ili to planirate, a u potrazi ste za amibicoznom, mladom i proaktivnom zajednicom, pošaljite mail na info@mislimore.com. Dobrodošli mladi voditelji promjena!Comments


bottom of page